Vordingborg kommune fører tilsyn med det pædagogiske indhold i alle institutioner i kommunen på årligt basis. Her på siden findes de seneste tilsyn for vores institution. Tilsynene er tilrettelagt så både vuggestuen og børnehaven ses i sammenhæng. Derfor er både det uanmeldte og det anmeldte tilsyn fra både vuggestuen og børnehaven. 

Anmeldt tilsyn 2022 Uanmeldt tilsyn 2022