Vi er en puljeinstitution, der arbejder ud fra Rudolf Steiners grundlæggende pædagogiske principper. 

Vi har fælles ledelse. Pædagogerne i vuggestuen og børnehaven har ledelses- og stueansvar og derudover er der arbejde med mandatgrupper, som varetager alle opgaver i forbindelse med institutionen. Mandatgrupperne består af både personale og bestyrelsesmedlemmer.

Der afholdes bestyrelsesmøder hveranden måned á 2 timers varighed. Der afholdes personalemøde 2 timer hver uge. Derudover holdes der i børnehaven planlægningsmøder 2 gange årligt.

Bestyrelsen for Stjerneskuddet

Bestyrelsen består af faste medlemmer, personale og forældrerepræsentanter. De fordeles således:

Faste medlemmer:
Personer, der ikke nødvendigvis har børn i institutionen, men som har erfaring/viden om Rudolf Steiner pædagogikken/antroposofien.

Personale:
2 ansatte fra hhv vuggestuen og børnehaven er medlemmer af bestyrelsen og har stemmeret. Alt personalet er dog med til bestyrelsesmøderne.

Forældrerepræsentanter:
1 repræsentant fra vuggestuen
1 suppleant fra vuggestuen
2 repræsentanter fra børnehaven
1 suppleant fra børnehaven
Suppleanter er med til alle møder. Alle forældrerepræsentanter er valgt på generalforsamlingen.
Ekstra medlemmer:
Bestyrelsen har mulighed for at optage op til to ekstra medlemmer.


Nuværende medlemmer af bestyrelsen:

Formand: Thomas Michael Jähnel


Vuggestuen

Medlem: 

Jacob Emmick Svanberg

Suppleant: 

Christina Agnete Normann Jensen


Børnehaven

Medlem: 

Emeli Saga Josefin Thell Bøgvad

Maiken Bent Andersen

Suppleant: 

Anders Foldager Sørensen


Medarbejderrepræsentanter: 

Mette Vang Rasmussen (Vuggestue)

Sanne Rysgaard (Børnehave)


Faste medlemmer: 

Thomas Michael Jähnel

Hanne Larsen

Ronni Bjørnum

Anne Lykke Eskildsen