Midt i 1970`erne blev de første spæde skridt taget til at starte en Rudolf Steiner børnehave i Vordingborg. Op gennem 1980-1990`erne voksede børnehaven sig større og boede i 90´erne til leje i tre klasselokaler på Rudolf Steiner skolen. I 2003 stod vores nye børnehavehus færdigt, som i dag huser 40 børn og 6 ansatte.
Vuggestuen blev grundlagt i 1994, da der viste sig et behov for også at få de mindste børn passet efter Rudolf Steiners principper. Vi begyndte i det små med få børn, men i løbet af det første år nåede vi det ønskede mål om 12 børn på stuen.
Vuggestuen udvidede i 2001 med endnu en gruppe. Huset rummer i dag i alt 16 børn ml. 1-3 år.